Werkervaringen Piet Feddema

Buro Vijn, Oentsjerk, adviseurs voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
planologisch onderzoeker landelijk gebied Noord-Nederland

Ministere EL&I Regionale Zaken Noord-Nederland, Groningen
districtshoofd natuur en milieu in landinrichtingsprojecten Groningen

Raad voor de Wadden Leeuwarden
plaatsvervangend secretaris, onafhankelijke advisering over de Waddenzee

Openbaar Onderwijs gemeente Tytsjerksteradiel, Burgum
bestuursvoorzitter openbaar onderwijs

Rijkswaterstaat Noord-Nederland  RIKZ Groningen
kennismanager zoute wateren

Waddenzee.nl Leeuwarden
programmamanager

ICTU Den Haag
projectmanager.