Schiermonnikoog, augustus 2012

Werkwijze

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt het doel van de filmproductie vastgesteld, de filmlocaties en de noodzakelijke aanvullende informatie zoals logo's, beschrijvingen, gesproken tekst, kaartmateriaal etc. Het product wordt eerst in concept opgeleverd en vervolgens op de gewenste wijze gepubliceerd op internet of in een andere vorm.

Om tot een goed resultaat te komen is de werkwijze voor zowel filmproducties als projecten gebaseerd op Teamwork, Flexibiliteit en Creativiteit.