Film & Projecten

Voorbeelden van gerealiseerde films en projecten.

Natuureducatie

Een serie van vijf educatieve films over het grootse kweldergebied van Noord-West Europa in opdracht van It Fryske Gea: Noard Fryslân Bûtendyks. De films draaien in het bezoekerscentrum op het Noarderleech.Wadden360.nl

Wadden360.nl : een innovatief project waarbij beeld en geluid gekoppeld worden aan geografische informatie. 

Wadden360.nl zet landschap van het Waddenzee Werelderfgoed op de kaart met open geodata en met unieke HD video’s van het gebied. Op de locaties waar de video’s zijn opgenomen, vinden bezoekers informatie over het ontstaan, het landschap en de cultuur van het Waddengebied op één interactieve digitale kaart.

Natuureducatie en toerisme
Overheden en onderzoeksinstellingen in Nederland hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het beschikbaar maken van allerlei kaartgerelateerde informatie zoals topologie, geologie, cultuurhistorie, ecologie en ruimtelijke ordening . Een deel van deze informatie is opgeslagen in (basis)registraties die overheden gebruiken voor allerlei doelen en taken. Voor Wadden360.nl is, onder meer, gebruik gemaakt van open geodata uit de Basisregistratie Topografie (BRT) van het Kadaster en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) via het DINOloket (van TNO Geologische Dienst Nederland), en van PDOK services voor de luchtfoto’s. Kaartgebonden Waddeninformatie is belangrijk voor de informatieverstrekking aan burgers. Het kan onder andere gebruikt worden bij natuureducatie, voorlichting over het beleid en beheer van natuurgebieden zoals de Waddenzee, en voor het informeren van (potentiële) bezoekers over het landschap, de cultuur en natuur van het Werelderfgoed Waddenzee.

Meer informatie • www.wadden360.nl
U kunt contact opnemen met Piet Feddema: p.feddema@chello.nl , (06) 5135 6914.


Crowdfunding

Promotiefilm voor het geslaagde crowdfundings project van restaurant 't Ailand in de haven van Lauwersoog.