e-Book

De handel en wandel in oude en nieuwe tijden, tijdsbestekken, jaren of decennia en met meerdere perspectieven in tijd en ruimte. Ofwel de belevenissen opgetekend. 

De Valeriusstraat in Leeuwarden op 4 maart 1955. Het heeft lang genoeg geduurd, eruit na negen maanden. Ik herinner me er niets meer van, maar scheen erg tevreden en onbeweeglijk in de box volgens overlevering van mijn moeder. Klein vet ventje.