Waddenzee Kennis

Shadow of time

Kennis is volgens Wikipedia: dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel. In het waddengebied wordt veel kennis opgedaan en verzameld door mensen, bedrijven, organisaties en wetenschappers. Kennis is overal als je het maar ziet.
Kennis delen is een kunst, want kennis is macht en kan een voorsprong geven op allerlei terreinen. De overheid heeft zichzelf verplicht tot het ontsluiten en delen van al haar kennis, maar worstelt constant met hoe en wanneer. Kennis ligt vast in hoofden van mensen, in tekst, foto's, video's, tekeningen, databases, www, sociale media etc.
Hoe ontsluit je kennis voor doelgroepen? Niet iedereen en iedere doelgroep heeft hetzelfde kennisniveau. Dezelfde kennis moet aangeboden worden op het juiste kennisniveau om er iets mee te kunnen. Deze vertaalslag bij communicatie is essentieel om de boodschap te laten overkomen.

In dit deel van de website wordt een overzicht gegeven waar en op welke manier (Open Data) WaddenKennis zoal beschikbaar is voor verschillende thema's links in het menu.De werkwijze van deze factsheets is volgens de WWW+W methode (meta-informatie).

Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK)
PDOK stelt webservices beschikbaar van landsdekkende geo-informatie afkomstig van overheden. Deze data komen rechtstreeks bij de bron vandaan, d.w.z. dat overheidsorganisaties bronhouder van deze data zijn. Daardoor zijn de data actueel en betrouwbaar. Bovendien zijn ze door elke afnemer (overheid, bedrijf, particulier) kosteloos te gebruiken. Zie bovenstaande kaart.

NARCIS is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk (gedeeltelijke met open data). Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS.

Neelie Kroes: 'Open data is een goudmijn'
Europese landen moeten meer overheidsdata voor hergebruik ter beschikking stellen. Dat is de kern van een nieuwe richtlijn die eurocommissaris Neelie Kroes heeft gepresenteerd in december 2011.

Internationaal Open Data platform: CKAN:
The Data Hub is a community-run catalogue of useful sets of data on the Internet. You can collect links here to data from around the web for yourself and others to use, or search for data that others have collected. Depending on the type of data (and its conditions of use), the Data Hub may also be able to store a copy of the data or host it in a database, and provide some basic visualisation tools.This site is running a powerful piece of open-source data cataloguing software called CKAN, written and maintained by the Open Knowledge Foundation. The Data Hub is an openly editable open data catalogue, in the style of Wikipedia. The UK Government uses CKAN to run data.gov.uk, which currently lists 8,000 government datasets. Official public data from most European countries is listed in a CKAN catalogue at publicdata.eu. There is a comprehensive list of catalogues like these around the world at datacatalogs.org, which is itself powered by CKAN.

Platform Open Data voor samenwerking overheid en bedrijfsleven in Nederland opgericht eind 2011. Bedrijven hebben aangegeven interesse te hebben in data als reisinformatie, informatie van de RDW, Geo-informatie en water- en weerinformatie.


Landscape, december 2012