Nieuwe Landbouw duurzaam.

We hebben niet minder maar meer boeren nodig. Die lokaal werken. Het gemengd bedrijf moet in ere worden hersteld:

-stalmest en gier ipv. Kunstmest ( Kolenbrander, instituut voor bodemvruchtbaarheid, Haren/Wageningen)

-Meer arbeidskrachten voor onkruidbestrijding ipv. Bestrijdingsmiddelen en voor lokale verwerking.

-korte lijnen producent en consument waardoor hogere prijzen mogelijk zijn: coöperaties voor productie en afzet. Minder transport en koeling.

Kortom het wordt er allemaal beter en socialer van en de dure tussenhandel zoals AH uitschakelen.