Leer het #Waddengebied kennen

Leer het #Waddengebied kennen

Educatieve film over de Waddenzee en het Waddengebied. De film gaat over

-eb en vloed

-oude en nieuwe dijken langs de kust

-gevolgen van zeespiegelstijging

-geschiedenis van het kwelderland en bedijking

-beleving van natuur en landschap op de Wadden.

De doelgroepen van de film zijn belangstellenden, basisschool leerlingen groep zeven en acht en het voortgezet onderwijs.

Originele onbewerkte beelden van het kustgebied en Waddenzee van Nederland.

Copyrights www.pietfeddema.nl 2021.