De Waddenzee verdrinkt?

Vroeger of later

De Waddenvereniging denkt te weten al binnenkort. De Waddenacademie voorspelt waarschijnlijk deze eeuw nog niet. De Deltacommissaris onderzoekt de kans op versnelde zeespiegelstijging, door het smelten van de ijskappen op o.a. Antarctica. Nationale en internationale wetenschappers rollebollen over de snelheid van de zeespiegelstijging in relatie tot de CO2 klimaatscenario’s van Parijs. Andere deskundigen voorspellen een nieuwe IJstijd, vroeger of later.

Wat te doen? Bespaar op het energieverbruik in alle vormen en maten en plant vooral bomen, die nemen CO2 op en produceren hout en zuurstof. Geniet daarnaast zoveel mogelijk van de Wadden, van vroeger tot later.

Gemiddeld Hoogwater Waddenzee, Kees Dijkema 2012
Stijging Gemiddeld Hoogwater Waddenzee, Kees Dijkema 2012

Synthese onderzoek zeespiegelstijging en gevolgen voor Waddenzee, Waddenacademie 2018.
Synthese onderzoek
Zeespiegelstijging en de gevolgen voor de Waddenzee.