Aldtsjerk Foarut schiet niet op

Een plan van en voor het dorp: impressies van een toekomst.

Het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Tytsjerksteradiel (9 januari 2017) voor dit plan is nog steeds niet goedgekeurd. Het haakt op de financiële uitvoerbaarheid. De gemeente neemt geen enkel risico voor de uitvoering – ook niet voor sociale woningbouw (kopen of huren) binnen het plangebied- waardoor de verdere ontwikkeling van het dorp stagneert op alle fronten. Zoals het behoud van de openbare basisschool met voldoende leerlingen. Er zijn geen andere bouwlocaties in het dorp die planologisch direct realiseerbaar zijn. Daar zal weer een nieuwe procedure van voren af aan gestart moeten worden. Ongekend en treurig verlies van tijd en inzet van de mensen uit het dorp.

Topografisch
Huidig
Na zandwinning
Vanuit Aldtsjerk
Vanaf Dokkum