Wij zijn Waddengoud gecertificeerd. Waddengoud is een erkend streekkeurmerk voor duurzame producten en diensten uit het Waddengebied. 

Film & Projecten

Hieronder kunt u onze Trailer bekijken.
Meer informatie en prijzen:  Contact.
Volg ons ook op Facebook , YouTube en Twitter .Waddenpost
Partner van Waddenpost

Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Gaswinning Groningen: scenario Veiligheid Eerst

Code rood voor aardbevingen afgegeven door het Staatstoezicht op de Mijnen, na de aardbeving in Zeerijp op 8 januari 2018. De NAM die vervolgens op 18 januari verklaart dat de gaswinning van meer dan 20 miljard m3 in 2017 terug moet naar 12 miljard m3 per jaar om weer code groen terug te krijgen voor de veiligheid in Groningen. Maar de NAM gaat hier niet over. De regering zal als opdrachtgever voor de gaswinning, binnenkort moeten beslissen hoe ver die teruggaat en wanneer.

In onderstaande grafiek is de relatie tussen de gasopbrengsten in miljarden euro uit Groningen en de toename van de aardbevingen weergegeven. De verwachting van deskundigen is, dat door een afname van de winning de aardbevingen in aantal en sterkte zullen afnemen. Niemand waagt zich echter aan een voorspelling over hoe lang de aardbevingen zullen aanhouden de komende decennia. 

Klik hier voor de relatie tussen gasopbrengsten en aardbevingen in Groningen

De afgelopen zes jaren zijn er in Groningen 79.772 schademeldingen door bewoners bij de NAM gedaan. Daarvan zijn er 53.827 schades uitbetaald, 24.026 schades niet erkend en zijn er in januari 2018 nog 9.317 schademeldingen uit de afgelopen vijf jaren niet opgelost.Het totale schadebedrag dat is uitgekeerd voor herstel van woningen bedraagt 535 miljoen. Daarnaast is meer dan 1 miljard uitgegeven aan opkoop van woningen, nieuwbouw, duurzaamheidsprojecten etc. De totale  jaarlijkse kosten van de aardbevingen bedragen nu al gemiddeld 416 miljoen per jaar.

Klik hier voor het aantal schademeldingen en de schadevergoedingen 

Nederland probeert fossiele brandstoffen te besparen en te vervangen door duurzame brandstoffen en lijkt daarmee op weg naar een gasvrij land. De gaskraan zou echter niet te snel dicht kunnen door de leveringszekerheid van aardgas aan burgers, door internationale contracten en door de bijdrage van het aardgas aan de schatkist.Al deze redenen houden geen rekening met de veiligheid van de bewoners in Groningen. Volgens de Gasunie en GasTerra zijn er meerdere en toenemende mogelijkheden voor de import van gas uit Rusland en Noorwegen en voor het gebruik van LNG. 

De politiek zal de komende weken, maanden moeten besluiten over het verminderen van de gasproductie in Groningen, om een langdurige onveilige situatie van Code Rood voor het aardbevingsgebied te voorkomen. Onderstaand gaswinning scenario zet de veiligheid voor de bevolking op de eerste plaats: maximaal 12 miljard m3 aardgas uit Groningen en een versnelde afbouw van de productie  tot nul in 2030. 

Klik hier voor het scenario Veiligheid Eerst in Groningen  

Klik hier voor de factsheet en bronnen

21 Januari 2018.


Adverteren op deze kaart met een eigen promotiefilm? Neem contact met ons op.


Dijkcoupure slaperdijk Paesens 17 maart 2012

Welkom op de website PietFeddema.nl

Wij maken videoproducties voor bedrijven en organisaties. Zoals Trailers voor promotie op websites, films voor presentaties en voor gebruik in sociale media. 
Beeld en geluid spreken mensen erg aan en nodigt uit tot beleving en bezoek. Indien u voor promotie of informatie doeleinden van uw bedrijf of organisatie, videoproducties wilt laten maken, neem dan Contact met ons op. Lees hier meer over in het onderdeel Landschapsbeeld.

Wij zijn gespecialiseerd in Communicatie projecten waarbij kennis en informatie ontsloten wordt via internet, beeld en geluid en sociale media. Bij het onderdeel Film & Projecten ziet u daar een aantal voorbeelden van. 

 


Offerte ?

U kunt bij ons vrijblijvend een offerte opvragen voor uw project, wij gaan graag met u in gesprek.
Onze tarieven zijn 15 tot maximaal 50 euro per uur, afhankelijk van het specialisme dat gevraagd wordt voor uw project. Contact

 
Landscape

Landscape

Skyline

Skyline