Kwaliteit van het Waddengebied

Het ideaalbeeld: een Waddenzee Kwaliteit Index die de kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee weergeeft, niet eens per vijf jaar of jaarlijks, maar continu 7 dagen per week op internet. De kwaliteit van natuur en landschap, sociaaleconomisch, milieu en klimaat. Met achterliggende informatie die toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen. Een Index die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden en waarover brede overeenstemming bestaat tussen organisaties en instituten voor wat betreft de methode. Een WWI die actueel is en continu wordt bijgewerkt.

Waddenzee Werelderfgoed KwaliteitsIndex (WWI)

Waddenzee Werelderfgoed Kwaliteitsindex (WWK)
Waddenzee Werelderfgoed KwaliteitsIndex (WWI)
Sociaal Economisch
Klimaat en milieu
Natuur

WaddenBarometer

De WaddenBarometer is een weergave van de Waddenzee Werelderfgoed KwaliteitsIndex voor een breed publiek.

WaddenBarometer

Het waddengebied vormt één van de best onderzochte regio’s in Nederland. Toch is het lastig om uit al deze (deel)onderzoeken een globaal beeld te vormen over hoe het met de Waddenzee gaat.
Om de toegankelijkheid van al deze informatie te verbeteren is in 2009 de WaddenBarometer ontwikkeld. De WaddenBarometer geeft een indicatie van de toestand van het Waddengebied op basis van cijfermatige trends voor een groot aantal indicatoren van natuur, milieu en economie.
Dit resulteert in een helder vormgegeven opdeling van onderwerpen, waarbij u in één oogopslag kunt zien of bijvoorbeeld het aantal zeehonden op het Wad toeneemt, juist afneemt, of dat de situatie de laatste jaren stabiel is gebleven. Dit geldt voor een veelheid aan onderwerpen, want het Wad is meer dan natuur. Zo kunt u bijvoorbeeld ook zien hoe de bevolkingsaantallen in de Waddengemeenten zich ontwikkeld hebben, of hoe het met de werkgelegenheid is gesteld.

WaddenBarometer

Internationale Waddenzee Kennis

Model for information needs:
•For research
•For the policy and decision making processes
•For communication about policy and decision making processes
•For management, licensing and permits
•For education.

There are different information needs for different target groups. Different information needs means different levels of information. From general public to specialists:
•Simple information: WaddenBarometer and thematic basic information
•Popular scientific information :maps, graphics and easy written reports
•Scientific information: full reports, scientific studies, maps and databases.