Welkom bij PietFeddema.nl

Gespecialiseerd in informatievoorziening met gebruik van beeld en geluid. Alle foto’s, video’s en beelden op deze website zijn met de volledige gebruiksrechten te koop. Lees meer over de werkwijze op AProject.

Verbeelden van tijd en ruimte

Onderstaand beeld geeft de ruimtelijke ontwikkeling in de tijd weer over de afgelopen eeuwen: kerk, boerderij, bomen en nieuwbouw. Aldtsjerk op de grens van het lage klei op veen landschap (-NAP) en dat van de Friese Wouden (+NAP). Deze informatierijke beelden tref je alleen aan in de oudere landschappen en vrijwel niet meer in de verstedelijkte Randstad gebieden.

Aldtsjerk dorp 24-01-2019
Aldtsjerk dorp 24-01-2019

Landschapsbeeld Zwarte Haan, Waddenzee
Aldtsjerk oostwaarts
Aldtsjerk oostwaarts
Aldtsjerk zuidwest
Aldtsjerk zuidwest