The Wadden Sea in the Netherlands and Germany has been a World Heritage Site since 2009. In 2014, the Danish part was also designated by UNESCO, which means that the entire European Wadden Sea is now completely on the World Heritage List.

Waddenzee UNESCO Werelderfgoed

De Waddenzee in Nederland en Duitsland is werelderfgoed sinds 2009. In 2014 is het Deense deel ook aangewezen door UNESCO, waardoor de gehele Europese Waddenzee nu compleet op de Werelderfgoedlijst staat.

Wadden Sea
Wadden Sea

Waddenzee in beeld en geluid

Bekijk op het kanaal Wadden360 de films over de Waddenzee; landschap, cultuur en natuur van het Waddengebied

Zwerven door het Waddengebied.

Het Waddengebied beschreven door een romanticus in 1925, bijna een eeuw geleden. Lees hieronder meer over deze mooie reis.


Informatieve Kaart van het Waddengebied

Klik op de kaart voor informatie en films over het waddengebied.

Waddenzee kwelderlandschap Fryslân
Kwelderlandschap Noord Fryslân.
Vissershaven Den Oever
Vissershaven Den Oever

Wadden Kennis

Economische waarde Waddenzee

WaddenFlits