We hebben niet minder maar meer boeren nodig. Die lokaal werken. Het gemengd bedrijf moet in ere worden hersteld:

-stalmest en gier ipv. Kunstmest ( Kolenbrander, instituut voor bodemvruchtbaarheid, Haren/Wageningen)

-Meer arbeidskrachten voor onkruidbestrijding ipv. Bestrijdingsmiddelen en voor lokale verwerking.

-korte lijnen producent en consument waardoor hogere prijzen mogelijk zijn: coöperaties voor productie en afzet. Minder transport en koeling.

Kortom het wordt er allemaal beter en socialer van en de dure tussenhandel zoals AH uitschakelen.

In Galerie Bloemrijk Vertrouwen toont Piet Feddema uit Aldtsjerk in de raamkozijnen van deze galerie zijn gevarieerde Landschapsbeelden. De vijftien tekeningen van Landschapsbeelden zijn van buitenaf goed te zien.
Een manier om ook in deze coronatijden boeiend werk van kunstenaars te tonen, zonder dat je daarvoor de galerie hoeft binnen te stappen!