Wat ben ik blij dat we (nog) in een democratisch Europa wonen.
Volledig zelfvoorzienend maken, landbouw en industrie, en alle handel met niet-democratische landen zoals bijvoorbeeld China, Rusland, Turkije en Saoedi-Arabië staken.
Eigen kracht. Welke partij past hierbij?

links-rechts, zwart-wit.

Leer het #Waddengebied kennen

Educatieve film over de Waddenzee en het Waddengebied. De film gaat over

-eb en vloed

-oude en nieuwe dijken langs de kust

-gevolgen van zeespiegelstijging

-geschiedenis van het kwelderland en bedijking

-beleving van natuur en landschap op de Wadden.

De doelgroepen van de film zijn belangstellenden, basisschool leerlingen groep zeven en acht en het voortgezet onderwijs.

Originele onbewerkte beelden van het kustgebied en Waddenzee van Nederland.

Copyrights www.pietfeddema.nl 2021.